A.l 真诚指数  编号:2184174 询问联系方式
帮我联系她
查看原图
共2张照片
愛你,就鐘意你嘅一切,就連你嘅壞習慣係我眼入邊都會變成你嘅特別之處。
电子邮件通过验证
已经上传照片
手机通过验证

查询最近上网所在地
举报虚假照片或不良行为

   基本信息 深入了解 真情告白 与她速配   

会员信息
   昵称: A.l  性别: 女 
年龄: 29  生日: 1987-11-11 (农历1987-09-20)
星座: 天蝎座 属相: 兔 
所在地区: 澳门 澳门市     
个人状况
   身高: 166 公分  体重: 54 公斤 
相貌:   身材: 匀称 
婚姻状况: 未婚  子女情况:  
健康状况: 身体健康  血型:  
国籍:   民族:  
语言:  
社会状况
   学历: 高中/中专  毕业学校:  
月收入:   个人财产:  
所在行业:   职业职位:  
事业评价:   宗教信仰:  
故乡:   户口: