Bao 真诚指数  编号:2262058 询问联系方式
帮我联系她
查看原图
共1张照片
电子邮件通过验证
已经上传照片

查询最近上网所在地
举报虚假照片或不良行为

   基本信息 深入了解 真情告白 与她速配   

会员信息
   昵称: Bao  性别: 女 
年龄: 41  生日: 1982-08-02 (农历1982-06-13)
星座: 狮子座 属相: 狗 
所在地区: 台湾 高雄县     
个人状况
   身高: 160 公分  体重: 53 公斤 
相貌: 中等水平  身材: 匀称 
婚姻状况: 未婚  子女情况: 无子女 
健康状况: 身体健康  血型: O型 
国籍: 其它  民族:  
语言: 中文国语 英语  
社会状况
   学历: 大专  毕业学校:  
月收入:   个人财产:  
所在行业:   职业职位:  
事业评价:   宗教信仰:  
故乡:   户口: