vivian 真诚指数  编号:2363306 询问联系方式
帮我联系她
查看原图
电子邮件通过验证
手机通过验证

查询最近上网所在地
举报虚假照片或不良行为

   基本信息 深入了解 真情告白 与她速配   

会员信息
   昵称: vivian  性别: 女 
年龄: 34  生日: 1985-09-22 (农历1985-08-08)
星座: 处女座 属相: 牛 
所在地区: 辽宁 阜新市辖区     
个人状况
   身高: 165 公分  体重: 74 公斤 
相貌: 中等水平  身材: 丰满 
婚姻状况: 未婚  子女情况: 无子女 
健康状况: 身体健康  血型: A型 
国籍: 中国  民族: 汉族 
语言: 中文国语  
社会状况
   学历: 大专  毕业学校:  
月收入: 2000以下  个人财产:  
所在行业:   职业职位:  
事业评价:   宗教信仰: 无宗教信仰 
故乡:   户口: