Sandy 真诚指数  编号:2368906 询问联系方式
帮我联系她
查看原图

查询最近上网所在地
举报虚假照片或不良行为

   基本信息 深入了解 真情告白 与她速配   

会员信息
   昵称: Sandy  性别: 女 
年龄: 30  生日: 1989-03-20 (农历1989-02-13)
星座: 双鱼座 属相: 蛇 
所在地区: 澳大利亚 墨尔本     
个人状况
   身高: 156 公分  体重: 42 公斤 
相貌: 中等水平  身材: 匀称 
婚姻状况: 未婚  子女情况: 无子女 
健康状况: 身体健康  血型: O型 
国籍: 中国  民族: 汉族 
语言: 中文粤语 中文国语  
社会状况
   学历: 高中/中专  毕业学校:  
月收入:   个人财产:  
所在行业:   职业职位:  
事业评价:   宗教信仰:  
故乡:   户口: