gangbihua 真诚指数  编号:2421988 询问联系方式
帮我联系他
查看原图
1+1=2 团队意识一定要清醒,心心相印。
电子邮件通过验证
手机通过验证

查询最近上网所在地
举报虚假照片或不良行为

   基本信息 深入了解 真情告白 与他速配   

会员信息
   昵称: gangbihua  性别: 男 
年龄: 69  生日: 1953-02-15 (农历1953-01-02)
星座: 水瓶座 属相: 蛇 
所在地区: 辽宁 辽中县     
个人状况
   身高: 176 公分  体重: 81 公斤 
相貌: 马马虎虎  身材: 匀称 
婚姻状况: 离异  子女情况: 无子女 
健康状况: 身体健康  血型:  
国籍: 中国  民族: 汉族 
语言:  
社会状况
   学历: 大专  毕业学校:  
月收入: 2000以下  个人财产:  
所在行业: 制造业  职业职位: 离/退休 
事业评价:   宗教信仰: 无宗教信仰 
故乡:   户口: