Hui 真诚指数  编号:2455937 询问联系方式
帮我联系他
查看原图
电子邮件通过验证

查询最近上网所在地
举报虚假照片或不良行为

   基本信息 深入了解 真情告白 与他速配   

会员信息
   昵称: Hui  性别: 男 
年龄: 35  生日: 1988-11-19 (农历1988-10-11)
星座: 天蝎座 属相: 龙 
所在地区: 北美洲 加拿大     
个人状况
   身高: 170 公分  体重: 67 公斤 
相貌:   身材:  
婚姻状况: 未婚  子女情况:  
健康状况:   血型:  
国籍:   民族:  
语言:  
社会状况
   学历: 高中/中专  毕业学校:  
月收入:   个人财产:  
所在行业:   职业职位:  
事业评价:   宗教信仰:  
故乡:   户口: